Dobrodošli

Prodaja i instalacija prometne opreme i signalizacije, projektiranje u prometu, revizija prometnih projekata

O nama

Tvrtka ST LINE d.o.o. osnovana je 2013. godine u Bjelovaru. Osnovne djelatnosti našeg poslovanja su prodaja i instalacija prometne opreme i signalizacije, projektiranje u prometu i revizija prometnih projekata. Tržištu nudimo nekoliko proizvoda i usluga od kojih ćemo istaknuti prikazivač brzine, LED prometne znakove, prometne elaborate i studije, reviziju sigurnosti prometa, identifikaciju opasnih mjesta prema smjernicama nove metodologije za identifikaciju opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži, stručni nadzor nad izvođenjem radova na cestama, svjetlosnu opremu za označavanje opasnih mjesta (treptač i LED markeri), snimanje iz zraka te ostala oprema i signalizacija (građevinski semafori, PVC zapreke i postolja, građevinski treptači, prometni znakovi, cestovni čunjevi, usporivači prometa (ležeći policajci) i fleksibilni stupići.

Usluge i proizvodi

Prikazivač brzine u našoj ponudi objedinjuje dva uređaja, prikazivač brzine i brojač prometa. Prikazivač brzine prikazuje brzinu u tri boje sukladno detektiranoj brzini, zelena, žuta i crvena. Poruke koje se ispisuju na donjem zaslonu su prilagodljive i lako se podešavaju u skladu s prikazanom brzinom, osim poruka moguće je prikazati i piktograme prometnih znakova. Pomoću programa vrlo lako i jednostavno mogu se namjestiti ogranićenja brzine i unijeti tekstualne poruke.

Napredni program omogućuje brojanje vozila, bilješku brzine vozila te obradu prikupljenih podataka i njihov grafički prikaz i ispis u .xls ili .pdf formatu (broj vozila, prosječna brzina, najveća brzina, postotak vozila po brzinama). Uređaj može bilježiti podatke bez prikaza brzine, moguće podešavanje mjerenja samo radnim danima, mjerenje brzine dolazećih vozila i mjerenje brzine odlazećih vozila.

Napajanje uređanja može biti solarno ili mrežno , pri izboru lokacije postavljanja nema oraničenja. Lagani, estetski prihvatljivo i ujedno vodootporno kućište omogućuje laku ugradnju. Spajanje s uređajem moguće je pomoću USB, bluetooth ili GPRS veze. Uređaj i pripadajući program neprekidno se poboljšavaju i pružaju nove funkcije on-line nadogradnjom. OTVORI .PDF

Povećanje sigurnosti prometa je cilj kojem svi trebamo težiti. ST LINE je tvrtka specijalizirana za područje sigurnosti prometa, izradu prometnih studija, analiza i elaborata, prodaju, postavljanje i održavanje prometne opreme i signalizacije.

Iz ponude bi izdvojili prometne znakove sa površinskim LED osvjetljenjem koji su potpuna novost na europskom tržištu. LED osvjetljenje višestruko povećavaju uočavanje prometnih znakova, te samim time i oprez vozača.

Također, izdvojili bi i preventivni prikazivač brzine sa velikim brojem dodatnih opcija. Ispitivanja pokazuju da veliki postotak vozača uspori nailaskom na preventivni prikazivač brzine, što nedvojbeno utječe na sigurnost prometa. Oprema je izrazito kvalitetna te cijenom vrlo konkurentna. OTVORI .PDF

ST Line d.o.o., izrađuje Prometne studije i Prometne elaborate. Sukladno Zakonu o cestama, prometnu signalizaciju i opremu moguće je postaviti ili izmijeniti samo uz prethodnu izradu Prometnog elaborata. Izrađujemo Prometne elaborate nove regulacije prometa, privremene regulacije prometa, turističke signalizacije, biciklističkih ruta…

Cilj je Prometne studije je razrada niza Generalnih prometnih planova županija, gradova i općina, odnosno
- poboljšanje ekonomske učinkovitosti prometnog sustava;
- zaštita okoliša od štetnih djelovanja prometa;
- povećanje sigurnosti prometa;
- povećanje dostupnosti - lakoće dolaska do prometnih objekata.

Revizija sigurnosti cesta obuhvaća sve faze gradnje ceste te uključuje:

– reviziju idejnog projekta koja treba biti provedena prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole,
– reviziju glavnog i izvedbenog projekta. Revizija glavnog projekta treba biti provedena prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, a revizija izvedbenog projekta prije početka izvođenja radova,
– reviziju izgrađene ceste u postupku prije puštanja u promet,
– reviziju ceste u početnom razdoblju korištenja.

Identifikacija opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži omogućuje identifikaciju i rangiranje opasnih mjesta na osnovu dinamički postavljenih kriterija koji djeluju ovisno o stanju sigurnosti i opterećenosti promatrane ceste. Time je omogućeno statističko ispitivanje svake lokacije na kojoj se dogodila bar jedna prometna nesreća u odnosu na duljinu ceste, ukupan broj prometnih nesreća i prometno opterećenje.

Ovakvim procesom opasna mjesta se rangiraju s obzirom na kritičnu razinu nastanka prometnih nesreće čime se omogućuje bolji uvid u stanje na terenu te se lakše donosi odluka o prioritetima pri pregledu opasnih mjesta. Identifikaciju opasnih mjesta radimo prema smjernicama nove Metodologije za identifikaciju opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži.

Učinci nove metodologije, između ostalog, trebaju otkloniti dvojbe, prije svega utječe li cesta na nastale prometne nesreće i trebamo i/ili možemo li to mjesto smatrati opasnim te na njemu provesti mjere sanacije.

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta vršimo nadzor radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu; ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme, procesa i sustava; tehničko vještačenje; savjetovanja; stručno osposobljavanje i licenciranje u tehnologiji prometa i transporta.

TREPTAČ
Žuto trepćuće svjetlo služi za jednostavno i učinkovito označavanje opasnih mjesta. Vrlo jednostavna ugradnja, vrlo jednostavno održavanje. Sastoji se od LED trepćućeg svjetla i funkcionalnog solarnog napajanja. Zahvaljujući solarnom napajanju moguća je ugradnja na bilo kojem mjestu.

LEVELITE
LED ugradbeni sistem za vođenje prometa. Ugradbeni LED optički sistem za označavanje pješačkih prijelaza, ugrađen u asfaltnu podlogu LED modul viri manje od 3 mm iznad površine. Patentirani ugradni sistem osigurava precizno pozicioniranje optičkog dijela u odnosu na prometni tok. Različite dodatne opcije mogu se odabrati i koristiti putem upravljačkog uređaja. Preporučiva konfiguracija: najmanje 4 Levelite modula po prometnom traku .Može se koristiti kao samostalni sistem ili zajedno sa Signglash uređajem

Snimanje dronom, omogućava drugačiji dimenziju i perspektivu te kreiranje atraktivnog foto i video sadržaja koji će zasigurno pokazati krajnjem korisniku više od klasične fotografije ili video zapisa. Želite li snimiti svoju nekretninu, poslovni objekt, djelatnost, aktivnost ili lokaciju, snimanje iz zraka pruža razne mogućnosti predstavljanja Vaše lokacije. Za Vas vršimo snimanje iz zraka video i foto materijala, vršimo obradu i montažu snimaka, te ishodimo sve potrebne dozvole za snimanje i objavu fotografija na internetu ili u tiskanom obliku.

Građevinski semafori, PVC zapreke i postolja, građevinski treptači, prometni znakovi, cestovni čunjevi, usporivači prometa (ležeći policajci), fleksibilni stupići...

Kontakt

R. Boškovića 10
43000 Bjelovar 
Hrvatska
+385 99 5173 448 
stline@net.hr
st-line-doo
© ST LINE d.o.o. - Sva prava pridržana